Privacy policy

1. Het belang van gegevensbescherming

Keppel Seghers Begium NV is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze policy wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.


2. Scope van het gegevensbeschermingsbeleid

Deze website wordt beheerd door Keppel Seghers Begium NV.  Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creĆ«ren en in stand te houden waarin onze contacten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.
Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) nr. 2016/679 en de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.
Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.


3. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.
Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Keppel Seghers Begium NV de volgende categorieƫn persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • IP adres;
 • Browser-informatie;
 • De externe webpagina vanwaar je komt;
 • De pagina’s die je bezocht hebt op onze website;
 • Tijdstip en duur van de bezochte pagina’s.


4. Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?

Keppel Seghers Begium NV verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:
We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de juiste service te kunnen leveren, te kunnen onderhouden, beschermen en te verbeteren. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden zolang nodig voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben


5. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Communicatie met jou, voornamelijk om feedback te geven wanneer er een vraag is gesteld via het contactformulier of wanneer je gesolliciteerd hebt via onze site;
 • We delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen:
  • Met jouw toestemming: we delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen met andere bedrijven dan Keppel Seghers Belgium NV, mits we jouw toestemming hiervoor hebben. Wees ervan bewust dat wanneer je klikt op een social media knop, de privacy policy van deze aanbieder geldt.
  • Voor wettelijke redenen: het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens moeten delen om in orde te zijn met een wettelijke verplichting.
  • Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken: deze partijen mogen enkel verwerkingen met persoonsgegevens doen in opdracht van Keppel Seghers Belgium NV. Deze verwerkingen worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen Keppel Seghers Belgium NV en deze partij.
  • Bedrijven die tot de groep behoren.


6. Doorgave van uw persoonsgegevens

Keppel Seghers Begium NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden die zich in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.


7. Jouw rechten

Je mag ons (gratis) vragen:

 • Welke data we hebben over jou;
 • Wat de bedoeling is van een bepaalde verwerking;
 • Wie jouw persoonlijke data allemaal verwerkt.

Je hebt (gratis) het recht:

 • Op een kopie van jouw persoonsgegevens die we voor een bepaald doel verwerken;
 • Om een aanvraag in te dienen om jouw data te verwijderen;
 • Om ons te vragen je persoonlijke data niet meer te verwerken (indien je een gegronde en legale reden hebt hiervoor).
Keppel Seghers Belgium NV zal in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met politieke of religieuze voorkeuren of overtuigingen, ras, of eender welke data die te maken hebben met je gezondheid of seksleven.


8. Contactinformatie

Wanneer je bijkomende vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of indien je een verzoek wil indienen om je gegevens aan te passen, in te kijken of te verwijderen, kan je ons een email sturen via dpr@keppelseghers.com. We vragen een bewijs van identiteit en verwerken je verzoek binnen de 30 dagen na ontvangst van de mail.